2015 vroegevogelrit

2015 vroegevogelrit

Beste Gaayers,

In alle vroegte is een deel van onze club vertrokken om van de rust en de stilte te genieten tijdens de jaarlijkse vroege vogelrit. Getuige de foto's was er een behoorlijk aantal deelnemers die om 6 uur al verzamelden bij Tulip Inn te Oosterhout om via een mooie en ook gelukkige droge route uiteindelijk wee bij the pub in made aan te komen

Bijgaand de foto's, voor degenen die het bed een goed alternatief vonden op deze morgen.

comments powered by Disqus